język angielski dla starszych dzieci

Kurs Winglets Kids – dla dzieci w wieku 7-13


 

Program dla dzieci, które rozpoczęły przygodę z angielskim w szkole podstawowej. Uwzględnia program realizowany w szkole publicznej oraz przygotowanie do egzaminów.

Główne cele to:
1.    doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko potrafi mówić w języku obcym)
2.    wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
3.    zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
4.    uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki
Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).
Lekcje 2 razy w tygodniu po 50 minut.

 

CO DALEJ?
Po ukończeniu programu WINGLETS KIDS , kursanci kontynuują naukę w programie WINGS TEENS (zakładka oferta dla młodzieży).


W CENIE:
•    Zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
•    Bieżące informacje dla rodziców.
•    Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń
•    Opieka metodyka.
•    Konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.

 

KURS SAVVY ED - dla dzieci w wieku 8-12 lat

JAKI JEST SAVVY ED?

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

O KURSIE

Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań.

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi.

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.

Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

 ZESTAW UCZNIA

W skład zestawu wchodzi:

EWALUACJA WYNIKÓW NAUCZANIA

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie sumujące, polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowana jest na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a niej dokładne wytyczne jeśli chodzi o rodzaje zaliczeń oraz o umiejętności jakimi musi wykazać, aby dany element zaliczyć.

SAVVY ED W DOMU I ZADANIA DOMOWE

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu. I nie chodzi o to, by rodzic robił dzieciom dodatkowe lekcje lub wyręczał lektora. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić kontakt z językiem obcym. Lekcje odbywają się zazwyczaj tylko dwa razy w tygodniu, a i to już jest często mocno obciążające zarówno dla rodziców, jak i dzieci (zajęte popołudnie, dojazd, itp.). Wystarczy jednak, że dołożymy do lekcji dwa zadania po ok. 15 minut i mamy zaplanowany i systematyczny kontakt z językiem cztery razy w tygodniu, a to już pozwala na wymierne efekty. Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka jak i rodzica.

ZAŁOŻENIA METODYKI

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

 

Kurs Up! Kids – dla dzieci w wieku 12-14 lat, po kursie Savvy Ed lub innym mocnym kursie

Program Up! Kids został stworzony z myślą o zaawansowanych grupach po programie SAVVY ED (lub innych kursach doprowadzających do zaawansowanego komunikacyjnie poziomu). Wypracowana na wcześniejszych poziomach przewaga komunikacyjna pozwala na harmonijne rozwinięcie uczniów we wszystkich obszarach językowych (słownictwo, gramatyka, wymowa).
 
Rozwijanie swobodnej komunikacji i przygotowanie dzieci do toku egzaminacyjnego Cambridge English. Poważna nauka, ale w lekkiej formie z dodatkiem gier, zabaw i ruchu. Kończy się na poziomie A2+ z możliwością zdania egzaminu Cambridge English: Young Learners (YLE) w cenie kursu.

Lekcje 2 razy w tygodniu po 50 minut.

CO DALEJ?
Po programie Up! Kids uczniowie mogą kontynuować naukę w Fly high - programie, który umożliwi przygotowanie się do egzaminu B2 First (FCE) już w wieku gimnazjalnym. Certyfikat B2 First (FCE) wydawany przez Cambridge jest honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego.

W CENIE:
•    Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
•    Bieżące informacje dla rodziców.
•    Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń.

Zapisz się już dziś!