język angielski dla młodzieży

Kurs Wings Teens – dla młodzieży od 13-17 roku życia


Program dedykowany młodszej młodzieży i jej potrzebom. Jego główne cele to:
•    solidne i gruntowne przygotowanie do egzaminów szkolnych (element realizowany na każdym poziomie programu)
•    przygotowanie do kontynuacji nauki na poziomach egzaminacyjnych
•    praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym
•    zapewnienie dobrych ocen w szkole
•    w przypadku niższych poziomów grup Wings Teens – zgodność programowa z tokiem nauczania w szkole, natomiast w przypadku wyższych poziomów grup Wings Teens– wyprzedzanie materiału szkolnego.
Lekcje 2 razy w tygodniu po 50 minut.
CO DALEJ?
Kontynuacja nauki na wyższych poziomach programu Adult's Life.

W CENIE:
•    Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
•    Bieżące informacje dla rodziców.
•    Rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń.
•    Próbny egzamin gimnazjalny/maturalny.
•    Opieka metodyka.
•    Konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.


Kurs Fly high – dla młodzieży po kursie Up! Kids


Program dla zaangażowanej i zdolnej młodzieży, która osiągnęła wysoki poziom zaawansowania, przede wszystkim pod względem komunikacyjnym. Półmetek programu wyznacza egzamin Cambridge English Preliminary (PET) , a celem jest przygotowanie nastolatków do egzaminu Cambridge English First (FCE) .

Zwraca się szczególną uwagę na rozwinięcie umiejętności PISANIA w określonych formach (np. list, opowiadanie, esej), DYSKUSJI, WYMOWY I AKCENTU oraz ROZWIĄZYWANIA TESTÓW.

Lekcje 2 razy w tygodniu po 60 minut.

CO DALEJ?
Po osiągnięciu poziomu B2, czyli poziomu egzaminu First (FCE), uczniowie mogą rozpocząć przygotowania do egzaminu Advanced (CAE), który potwierdza znajomość języka na poziomie C1. Jest to poziom docelowy pozwalający między innymi na studia i pracę za granicą w środowisku anglojęzycznym.

W CENIE:
•    Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
•    Bieżące informacje dla rodziców.
•    Rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń.
•    Opieka metodyka.
•    Konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.

Zapisz się już dziś!