Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Szkoły Językowej Wings sp. z o.o., ul. Kozielska 7, 47-224 K-Koźle, NIP: 7492114640, info@szkola-wings.pl.

2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celach:

 • zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej prowadzenia kursu językowego;
 • marketingu bezpośredniego Szkoły;
 • marketingu Edu Bears sp. z o.o.  (dotyczy danych Uczniów biorących udział w kursie językowym Teddy Eddie i Savvy Ed);
 • analizy, weryfikacji i oceny sposobu prowadzenia zajęć w Szkole.

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 • wyrażona zgoda przez Ucznia,
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej kursu językowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. dane osobowe mogą być udostępnione:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi informatyczne;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi kadrowo-księgowe i prawne;
 • podmiotom współpracującym ze Szkołą przy organizacji kursów językowych, w szczególności spółce Edu Bears sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Pszczyńska 69 oraz podmiotom współpracującym z tą spółką;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi marketingowe;

5. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej kursu językowego łączącej Ucznia ze Szkołą;

6. Uczeń ma prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;

7. Uczeń ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez niego danych osobowych;

8. Uczeń ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

9. Uczeń ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10.podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej kursu językowego; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie  umowy.